0 MAÇ 0,00

ORAN

BANKO MEDYA BANKOSUNA TAHMİN
Kupon

Kuponunuz Boş

Kupon Bedeli :0,00 TL Toplam Oran :0.00
Misli
Maksimum Kazanç 0,00 TL
SİL KAYDET HEMEN OYNA
 • Mobil Menüyü Oluşturun!

  Tahkim Kurulu Kararları – 14.10.2021

  Tahkim Kurulu Kararları – 14.10.2021

  TFF Tahkim Kurulu 14 Ekim 2021 günlü (72) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

  1. E.2021/326 – K.2021/347

  Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcu Alperen Topçular ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.07.2021 tarih ve E.2021/324 – K.2021/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.10.2021 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü’nün vekili Av. Enes Şimşek ve Kulüp Müdürü Yılmaz Mızrak, futbolcu Alperen Topçular’ın vekili Av. Ufuk Kutanoğlu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  2. E.2021/327 – K.2021/348

  Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği’nin, teknik adam Yılmaz Vural ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.07.2021 tarih ve E.2021/260 – K.2021/299 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  3. E.2021/328 – K.2021/349

  Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği’nin ve futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç’ın aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.07.2021 tarih ve E.2021/282 – K.2021/311 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların başvurularının reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

  4. E.2021/329 – K.2021/350

  Sakarya Spor Tesis-İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.’nin, futbolcu Nuri Fatih Aydın ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.07.2021 tarih ve E.2021/328 – K.2021/371 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Davalı Sakarya Spor Tesis-İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan ödeme belgelerinin değerlendirilmesi neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen maç başı ücret alacağının 142.768,51TL olarak düzeltilmesine oybirliği ile,

  – Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

  5. E.2021/330 – K.2021/351

  Sakarya Spor Tesis-İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.’nin, futbolcu Özkan Taştemur ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.07.2021 tarih ve E.2021/349 – K.2021/364 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Davalı Sakarya Spor Tesis-İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan ödeme belgelerinin değerlendirilmesi neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen maç başı ücret alacağının 87.180,36TL olarak düzeltilmesine oybirliği ile,

  – Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

  6. E.2021/331 – K.2021/352

  Gümüşhane Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Osman Torun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.07.2021 tarih ve E.2021/238 – K.2021/287 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  7. E.2021/332- K.2021/353

  Gümüşhane Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Zeki Ayvaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.07.2021 tarih ve E.2021/285 – K.2021/314 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  8. E.2021/364 – K.2021/354

  Ağrı 1970 Spor Kulübü idarecisi Nurettin Yıldırım’ın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve E.2021-2022/168 – K.2021-2022/198 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Ağrı 1970 Spor Kulübü idarecisi Nurettin Yıldırım’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

  9. E.2021/365 – K.2021/355

  Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve E.2021-2022/162 – K.2021-2022/199 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca 8.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  – Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nün 12 yaşından küçük 20 kişinin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  10. E.2021/366 – K.2021/356

  Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin ve idarecisi Ömer Sağıroğlu’nun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.10.2021 tarih ve E.2021-2022/149 – K.2021-2022/185 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin, idarecisi Ömer Sağıroğlu’nun kulüp resmi internet sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) yayınlanan açıklamalarında yer alan hakaretleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/3. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  – Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. idarecisi Ömer Sağıroğlu’nun, kulüp resmi internet sitesindeki (www.trabzonspor.org.tr) açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  11. E.2021/367 – K.2021/357

  MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve E.2021-2022/176 – K.2021-2022/202 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 302, 303 Batı VIP Tribünü VIP Sağ, VIP Sol, Güney Kale Arkası 201, 203, Kuzey Kale Arkası 401 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  12. E.2021/368 – K.2021/358

  Anagold 24 Erzincan Spor Kulübü’nün futbolcusu Sefa Akgün’ün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.10.2021 tarihli E.2021-2022/186 – K.2021-2022/235 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Anagold 24 Erzincan Spor Kulübü’nün futbolcusu Sefa Akgün’ün, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 2.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  13. E.2021/369 – K.2021/359

  Çaykur Rizespor A.Ş.’nin, idarecisi Mehmet Ömeroğlu’nun, görevlileri Burak Bakır ve Togay Muratoğlu’nun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve E.2021-2022/179 – K.2021-2022/195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – Çaykur Rizespor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  – Çaykur Rizespor A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  – Çaykur Rizespor A.Ş.’nin idarecisi Mehmet Ömeroğlu’nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 35.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  – Çaykur Rizespor A.Ş.’nin görevlisi Burak Bakır’ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1 maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  – Çaykur Rizespor A.Ş.’nin görevlisi Togay Muratoğlu’nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  14. E.2021/370 – K.2021/360

  İttifak Holding Konya Spor Kulübü’nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve E.2021-2022/158 – K.2021-2022/192 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  – İttifak Holding Konya Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarlarının bulunduğu Batı Alt Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  Karar verilmiştir.

  TFF Tahkim Kurulu

  (*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

  Site İçi Yorumlar

  Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

  bankosuna.com sitesinde günlük analiz yapılarak banko maç tahminleri ile canlı snuçlar yayınlanmaktadır. Maç tüyolarının yanı sıra her gün hazır kuponlara ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin bir numaralı iddaa tahmin sitemize üye olarak tüm tahminleri görüntüleyebilir veya sizde sanal tahmin kupon yaparak paylaşabilirsiniz, sanal para ile bahis oynatılmamakta olup eğlence amaçlı sadece maç tahminleri verilmektedir. Yasal bahislere konu olan haberler, tahminler ve iddaa tahmin yorumları eğlence ve paylaşım amaçlıdır. Copyright 2021 © Tüm hakları saklıdır.

  canlı maç izle

  banko tahminler

  banko kuponlar

  iddaa tahminleri

  canlı maç izle

  canlı maç izle

  taraftarium24 izle

  justintv izle

  discord sunucuları

  discord sunucuları

  discord sunucu

  discord sunucu

  türk discord sunucuları

  türk discord sunucuları

  discord sohbet sunucuları

  discord sohbet sunucuları

  discord sunucusu

  discord sunucusu

  discord public sunucular

  discord public sunucular